Achizitie fan 2013-2014

AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

 RNP Romsilva
Administratia Parcul Natural Vânători-Neamţ R.A.
 sat Vanatori comuna Vanatori str. Zimbrului nr.2 jud Neamt cod 617500;
tel:0233206002 fax 0233206000

ANUNTA

Achiziţionarea prin procedura de cumparare directa
de produse: Fân in cantitate de 47000 kg,  necesar furajarii suplimentare a exemplarelor de zimbri cu urmatoarele specificatii:
a. Fanul sa indeplinesca urmatoarele conditii:
-sa provina din plante recoltate la momentul optim (faza de buton floral-inceputul infloririi)
-sa fie uscate corespunzator
- sa aiba aspect, miros si culoare caracteristice  sa fie nemucegaite
b. Furajele sa fie balotate in baloti dreptunghiulari de maxim 25 kg / bucata
c. Pretul final pe kg rebuie sa includa livrarea si descarcarea la hranitorile din zona Vanatori si zona Chitele.
Modalitate
Tip contract: Furnizare produse
Cod CPV:  15712000 – Furaje uscate
Anunţul a fost publicat la data de 05.08.2013
Termen de ofertare:  07.08.2013
                                                                     Director
Ing.
Catanoiu Sebastian