Achizitie furaje combinate

                     AUTORITATE CONTRACTANTĂ
         RNP Romsilva Administratia Parcul Natural  Vânători-Neamţ R.A.
sat Vanatori comuna Vanatori  str.Zimbrului nr.2 jud Neamt cod 617500;
                  tel:0233206002 fax 0233206000

ANUNTA

 Achiziţionarea prin procedura de cumparare directa de produse: Furaje combinate
(cereale  macinate in urmatoarea proportie:
35% orz, 15% ovăz, 15% grâu ,
35% porumb ) in cantitate de 17750 kg, necesare implementarii proiectului „ Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciei zimbru în Parcul Natural Vânători Neamt” (POS Mediu Axa4)

Furajele combinate sa indeplineasca urmatoarele:

- sa aiba aspect si culoare caracteristice
-
sa fie nemucegaite fara miros straniu sau cu semne vizibile de degradare

a. Pretul final pe kg rebuie sa includa livrarea si descarcarea furajelor in locurile
indicate de beneficiar, anume in zona Vanatori si zona Chitele.

b.  furnizorul sa prezinte buletin de analiza al produsului livrat

Modalitate Tip contract: Furnizare produse

Cod CPV:  03211000-3 – Cereale

Anunţul a fost publicat la data de  10.10.2012

Termende ofertare: 15.10.2012

Director

Ing.Catanoiu Sebastian