Anunt Furaje Combinate

                AUTORITATE CONTRACTANTĂ
  RNP Romsilva Administratia Parcul Natural Vânători-Neamţ R.A.
sat Vanatori comuna Vanatori str. Zimbrului nr.2 jud Neamt cod 617500;
tel:0233206002 fax 0233206000

ANUNTA

 Achiziţionarea prinxprocedura de cumparare directa de produse:
 Furaje combinate (cereale  macinate in urmatoarea proportie:
35% orz, 15% ovăz, 15% grâu , 35% porumb ) in cantitate de 15000 kg  necesar furajarii suplimentare a exemplarelor de zimbri, cu urmatoarele specificatii
Furajele combinate sa indeplineasca urmatoarele:
- sa aiba aspect si culoare caracteristice
- sa fie nemucegaite fara miros straniu sau cu semne vizibile de
degradare
a. Pretul final pe kg rebuie sa includa livrarea si descarcarea
furajelor in locurile indicate de beneficiar, anume in zona Vanatori si zona
Chitele.
b.  furnizorul sa prezinte
buletin de analiza al produsului livrat
  Modalitate Tip contract: Furnizare produse
Cod CPV:  03211000-3 – Cereale
Anunţul  a fost publicat la data de  27.09.2013
Termen de ofertare: 01.10.2013
                                       Director
                                          Ing.
Catanoiu Sebastian