Anunt ofertare fan

AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

RNP Romsilva Administratia Parcul Natural Vânători-Neamţ R.A. sat Vanatori comuna Vanatori str. Zimbrului nr.2 jud Neamt cod 617500; tel:0233206002 fax 0233206000

ANUNTA

Achiziţionarea prin procedura de cumparare directa de produse:

Fân in cantitate de 50400 kg ,

necesar implementarii proiectului „ Îmbunătăţirea statutului de conservare a  

speciei zimbru în Parcul Natural Vânători Neamt” (POS Mediu Axa 4)

a. Fanul sa indeplinesca urmatoarele conditii:
-sa provina din plante recoltate la momentul optim (faza de buton floral-inceputul infloririi)
-sa fie uscate corespunzator
-sa aiba aspect, miros si culoare caracteristice
-sa fie nemucegaite

b. Furajele sa fie balotate in baloti dreptunghiulari de maxim 25 kg / bucata

c. Pretul final pe kg rebuie sa includa livrarea si descarcarea furajelor in locurile indicate de beneficiar, anume in zona Vanatori si zona Chitele.

d. furnizorul sa prezinte buletin de analiza al produsului livrat
Modalitate Tip contract: Furnizare produse

Cod CPV:  15712000 – Furaje uscate

Anunţul a fost publicat la data de 28.08.2012

Termen de ofertare:  31.08.2012 ora 14

Director

Ing. Catanoiu Sebastian