Centrul regional Romania EBCC

Centru Regional Romania EBCC

Implicarea in ultimii 10 ani a Administratiei Parcului Natural Vanatori Neamt in managementul zimbrului, contactele internationale pe care le-a stabilit, menţinut şi aprofundat în această perioadă, colaborarea permanentă cu European Bison Pedigree Book şi reprezentarea rezervaţiilor de zimbri aparţinând de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în relaţia cu aceasta, au făcut ca, la propunerea European Bison Friends Society, in cadrul Parcului Natural Vanatori Neamt, să ia fiinţă Centrului Regional pentru Conservarea Zimbrului- Romania.

Obiectivul principal al acestui Centru este acela de a asigura, în România, un statut de conservare favorabil speciei zimbru, urmărindu-se coordonarea procesul de menţinere a variabilităţii genetice a speciei şi de creare a unei platforme comune şi unitară de comunicare între administratorii de zimbri din Romania, factorii de decizie, oamenii de ştiinţă, cât şi alţi factori implicaţi.

Înfiinţarea Centrului Regional pentru conservarea zimbrului – Romania este în strânsă concordanţă cu prevederile strategiei şi a planului de acţiune IUCN pentru specia zimbru (IUCN, 2004), dar şi cu prevederile strategiei naţionale privind conservarea speciei.

European Bison Conservation Center (cu sediul în Polonia) se angajeaza să sprijine Centrul Regional pentru Conservarea Zimbrului – Romania, în următoarele direcţii:

  • Analiza genetica si demografică a zimbrilor aflati sub indrumarea Centrului din Romania
  • Posibilitatea realizării unor analize genetice detaliate folosind markeri ADN, după furnizarea mostrelor de păr sau ţesut, de către administratorii rezervaţiilor
  • Recomandări cu privire la creştere, hrănire, management, reintroducere în libertate
  • Informaţii despre intâlniri, conferinţe şi alte evenimente
  • Acces la web-site-ul EBCC
  • Realizarea de materiale educaţionale.