Proiecte

 Proiecte derulate de Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt

Titlu proiect:

Imbunatatirea statutului de conservare a speciei zimbru in Parcul Natural Vanatori Neamt

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 4.

Descriere
Localizarea proiectului Zona Parcului Natural Vânători Neamţ, în special în zonele Vânători şi Chitele Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unei populaţii viabile de zimbri în libertate în partea nordica a Carpaţilor Orientali. Scopul Proiectului este acela de a obţine un statut de conservare favorabil pentru specia zimbru în zona PNVNT, astfel încât în perioada ulterioara încheierii proiectului sa se poată asigura existenta unei populaţii viabile de zimbru în libertate, pentru început în zona PNVNT.
Valoare totala
1465121 RON
Perioada de implementare
01 aprilie 2010 – 31 martie 2013
Solicitant
Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ
Sursa de finantare
Valoarea totală a proiectului: 1465121 RON
Valoarea eligibilă a proiectului: 980193 RON
Contribuţie comunitară (FEDR): 784154 RON
Contribuţie naţională (buget de stat): 196039 RON
Valoarea neeligibilă a proiectului (surse proprii, împrumut, etc): 298691 RON

Titlu proiect:

Abordare comună privind conservarea biodiversitătii de interes comunitar în două arii naturale protejate din judetul Neamt: Rezervatia Naturală Secu și Parcul Natural Vânători Neamt, cod SMIS –CSNR 16584

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

                      Administratia Parcului Natural Vânători Neamt RA anunţă începerea proiectului Abordare comună privind conservarea biodiversitătii de interes comunitar în două arii naturale protejate din judetul Neamt: Rezervatia Naturală Secu și Parcul Natural Vânători Neamt, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa prioritară 4, având o durată de 17 luni (01. 01.2011 – 31.05.2012).

             Obiectivul proiectului: protectia si îmbunătătirea biodiversitătii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate.

Scopul proiectului: este diminuarea amenintărilor la adresa speciilor si habitatelor de interes comunitar din cele două arii protejate printr-o abordare comună privind derularea activitătilor preliminare implementării măsurilor concrete de conservare.

Obiectivele specifice:

-cresterea eficientei managementului ariei protejate Rezervatia Naturală Secu (RNS)  privitor la speciile si habitatele de interes comunitar

-asigurarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protectia si gestionarea faunei si habitatelor de interes comunitar în RNS si Parcul Natural Vânători Neamt (PNVNT)

-consultarea, constientizarea si informarea grupurilor tintă relativ la speciile si habitatele de interes comunitar din RNS si PNVNT.

           Rezultatele aşteptate:

  • Număr sporit de specii si habitate de interes comunitar ce se află în stare favorabilă de conservare
  • Măsuri de management pentru specii si habitate de interes comunitar
  • Plan de management elaborat pentru RNS
  • Eficienta managementului ariei protejate
  • Infrastructură outdoor functională pentru managementul vizitatorilor în PNVNT si RNS
  • Cresterea gradului de constientizare publică si a nivelului de implicare a factorilor interesati

 Valoarea totală a proiectului: 1,514,095 Lei, din care:

-     valoarea eligibilă este de 1,261,704 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat)

-     valoarea, alta decât cea eligibilă (valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului plus valoarea Proiectului, alta decât cea eligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia din urmă) este de 252.391 lei.

           Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 -2013 este Ministerul Mediului  şi Pădurilor, iar Organism intermediar responsabil pentru implementare este Organismul Intermediar POS Mediu Bacău.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.