Proiecte derulate de parteneri

Proiectul Conservarea biodiversităţii, ecoturism şi educaţie ecologică în Ţinutul Zimbrului, finanțat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, este derulat de către Fundaţia Ecosilvex 2000 în calitate de promotor, având ca parteneri Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ (România) şi Norwegian Institute for Nature Research – NINA (Norvegia).

Scopul proiectului este acela de sprijinire a dezvoltării durabile și consolidarea dezvoltării societăţii civile la nivelul microregiunii ”Ținutul Zimbrului” prin contribuția ONG-urilor și prin participare publică, valorizând programul de reintroducere a zimbrului.

Proiectul este implementat în perioada iunie 2014 – noiembrie 2015.