Strategia de conservare Bison Bonasus

Zimbrul este o specie cu un statut special, fiind inclusă între speciile prioritare în Directiva Habitate (Anexa II), simpla prezenţă într-un anumit loc obligă la desemnarea zonei respective la un statut special de protecţie.

În conformitate cu Convenţia de la Berna, zimbrul este inclus în Anexa III (specii de faună protejate), în timp ce în Lista Roşie a IUCN (International Union for Conservation of Nature), zimbrul este considerat ca fiind o specie în pericol (EN:A2ce) (IUCN, 2008).

În anul 2008, a fost elaborată ,,Strategia de conservare a speciei zimbru (Bison bonasus L., 1758) în Romania” (autori Sebastian Cătănoiu şi Răzvan Deju), document trimis spre avizare autorităţilor competente (Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – ANAP)  A fost constituit şi un grup de lucru privind conservarea speciei zimbru care a fost aprobat prin Ordin de Ministru (OM nr. 974/21.08.2008).